Objektif, Moto Wawasan Pertubuhan

Tujuan Pertubuhan adalah seperti berikut:

Meningkatkan taraf profesionalisme di kalangan ahli-ahli;

Memberi kerjasama kepada kerajaan dan agensinya dalam melaksanakan dasar-dasar negara khususnya yang melibatkan bidang profesion ahli akademik universiti.

Mengeluar dan menyebarkan maklumat-maklumat berkaitan isu-isu bidang profesion ini;

Menjaga kebajikan am ahli-ahli;

Membuat dan menganjurkan kajian, kertas kerja, peninjauan atau penyelidikan atas aspek-aspek terbabit dengan bidang profesion ini;