Konvensyen Akademik Kebangsaan Universiti Awam Malaysia (KAKUAM) 2016

Sebanyak 21 buah persatuan akademik universiti awam telah bernaung dibawah Kongres Persatuan Akademik Malaysia (Kongres MAAC)...